RAW bestanden

Het is van belang dat je vanaf 1 januari de RAW bestanden van je ingezonden werk gereed hebt staan om naar ons toe te kunnen sturen indien daarom gevraagd wordt. Zorg ervoor dat de bestandsnaam gelijk is aan die van de foto’s die je hebt ingestuurd! Mocht je nu al

Door in te sturen, word je gezien!

Juryvoorzitter Canon Zilveren Camera Marc Prüst: “Voor de jury is het ieder jaar spannend wat ze gaan beoordelen: welke fotografen doen mee, en met welk werk? Zou dat ene beeld dat je bijstaat uit de krant erbij zijn? Dat verhaal dat je op die portfolio-review voorbij hebt zien komen? Wellicht

Extra toelichting auteursrecht

Er is de afgelopen dagen enige onduidelijkheid ontstaan over de term ‘openbaar archief’ waarin de foto’s van inzenders opgenomen gaan worden. Het is geenszins onze bedoeling dat archief dusdanig openbaar te maken dat derden daar toegang toe zouden hebben of dat wij daar zonder tussenkomst van rechthebbende uit zouden kunnen

Zilveren Camera, foto’s bewerken

Er zijn regels waar de foto’s die je instuurt voor de wedstrijd aan moeten voldoen. Naast allerlei andere regels zijn er ook regels die betrekking hebben op wat je na de opname aan je foto mag veranderen. Eigenlijk is het maar één regel: je mag niets aan de foto toevoegen

Categorie Politiek

Juryvoorzitter Rolf Rosing: “Dit jaar is er een aparte categorie voor politieke fotografie in het leven geroepen. Dat is volgens mij een terechte keuze. Politiek is een niet weg te denken factor in het nieuws, en heeft voor fotografen zijn eigen uitdagingen. Uren voor een dichte deur wachten met een

Prijs voor de Vernieuwende Fotojournalistiek

Juryvoorzitter Prijs voor de Vernieuwende Fotojournalistiek Sterre Sprengers: “Dat de journalistiek behoefte heeft aan vernieuwing, is duidelijk. Dat juist beeld die vernieuwing kan brengen, daarvan ben ik overtuigd. Technisch is steeds meer mogelijk, maar al dat visueel spektakel wordt pas écht interessant wanneer het bijdraagt aan betere journalistiek. Kijk naar

Nieuwe inzendvoorwaarden

Vanaf vandaag tot en met 31 december 2016 kunnen fotografen weer inzenden voor de Canon Zilveren Camera en de Prijs voor de Vernieuwende Fotojournalistiek. We hopen dat jullie dit in groten getale zullen doen! Dit jaar zijn de inzendvoorwaarden aangepast en zijn enkele categorieën opnieuw gedefinieerd. De Canon Zilveren Camera