Nieuwe inzendvoorwaarden

Vanaf vandaag tot en met 31 december 2016 kunnen fotografen weer inzenden voor de Canon Zilveren Camera en de Prijs voor de Vernieuwende Fotojournalistiek. We hopen dat jullie dit in groten getale zullen doen! Dit jaar zijn de inzendvoorwaarden aangepast en zijn enkele categorieën opnieuw gedefinieerd.

De Canon Zilveren Camera is een prijs voor de foto of serie die in de ogen van de jury zowel fotografisch als journalistiek opzicht het afgelopen jaar het best vertegenwoordigt. Naar aanleiding van de evaluatie met juryleden van vorige editie zijn er dit jaar enkele aanpassingen gedaan in de categorieën. De categorieën zijn een middel om ordening aan te brengen in de beelden en om de juiste beelden met elkaar te kunnen vergelijken. Met het aanscherpen van de definities willen we beter aansluiten bij de dagelijkse praktijk van de fotograaf én van de media instellingen die gebruik maken van fotografie. We streven naar minder overlap tussen de categorieën.

Wat is er veranderd?

–    ‘Natuur en Milieu’ hebben we met pijn in het hart geschrapt. Er waren te weinig sterke inzendingen om een serieuze categorie te handhaven. Wel willen we benadrukken dat foto’s uit deze categorie ingezonden kunnen worden bij andere categorieën!
–    ‘Politiek’ is toegevoegd. We hopen daarmee een nieuwe, sterke categorie in de komende jaren op te bouwen.
–    Bij de categorie ‘Dagelijks Nieuws’ was er vaak verwarring met ‘Binnenland Documentair’, we hopen met de nieuwe categorie ‘Nieuws Regionaal’ een duidelijkere intentie te benoemen. Een gebeurtenis in Amsterdam kan namelijk net zo goed regionaal nieuws zijn, als dat een gebeurtenis in Groningen (een aardbeving) nationaal nieuws kan zijn.
–    ‘Portret’ wordt ‘Personen in het Nieuws’: daarmee willen we dichter bij de kern van de Canon Zilveren Camera blijven. Wees gerust, portretten zijn nog steeds meer dan van harte welkom bij de Canon Zilveren Camera! De definitie van deze categorie: “Enkele foto’s en series over mensen die figureerden in gebeurtenissen in het binnenland die nationaal nieuwswaardig waren in het afgelopen jaar”. Daarnaast kunnen portretten in andere categorieën ingezonden worden. Een serie portretten van kinderen voor War Child kan bijvoorbeeld in de categorie ‘Documentair internationaal’ ingezonden worden.
–    ‘Kunst & Entertainment’ is verbreed tot ‘Kunst, Cultuur en Entertainment’.

De definities:

Nieuws internationaal (enkel en serie)
Foto’s en series die verslagleggen van gebeurtenissen in het buitenland die zowel internationaal als nationaal nieuwswaardig waren in het afgelopen jaar.

Nieuws nationaal (enkel en serie)
Enkele foto’s en series die verslagleggen van gebeurtenissen in het binnenland die nationaal nieuwswaardig waren in het afgelopen jaar.

Nieuws regio (enkel en serie)
Enkele foto’s en series die verslagleggen van gebeurtenissen in het binnenland die regionaal nieuwswaardig waren in het afgelopen jaar.

Documentair nationaal, serie
Verhalende fotografie, functionerend als zelfstandige reportage over belangwekkende binnenlandse gebeurtenissen, situaties of omstandigheden al dan niet met actuele nieuwswaarde.

Documentair internationaal, serie
Verhalende fotografie, functionerend als zelfstandige reportage over belangwekkende buitenlandse gebeurtenissen, situaties of omstandigheden al dan niet met actuele nieuwswaarde.

Personen in het nieuws (enkel en serie)
Enkele foto’s en series over mensen die figureerden in gebeurtenissen in het binnenland die nationaal nieuwswaardig waren in het afgelopen jaar

Politiek (enkel en serie)
Enkele foto’s en series die verslagleggen van gebeurtenissen, situaties of omstandigheden binnen de Nederlandse politiek van het afgelopen jaar.

Sport (enkel en serie)
Enkele foto’s en series die verslagleggen of verbeelden alle voor Nederland relevante vormen van sportbeoefening, zowel achtergrondverhalen als die met een actuele nieuwswaarde in het afgelopen jaar.

Kunst, Cultuur en Entertainment (enkel en serie)
Enkele foto’s en series die verslagleggen of verbeelden voor Nederland relevante culturele uitingen, kunstuitvoeringen en –presentaties, en de wereld van entertainment, mode, media en lifestyle, relevant in het afgelopen jaar.