Zilveren Camera, foto’s bewerken

Er zijn regels waar de foto’s die je instuurt voor de wedstrijd aan moeten voldoen. Naast allerlei andere regels zijn er ook regels die betrekking hebben op wat je na de opname aan je foto mag veranderen. Eigenlijk is het maar één regel: je mag niets aan de foto toevoegen of er uit weghalen. Als je daarbij alleen denkt aan het aan een foto toevoegen van iemand die niet aanwezig was tijdens het maken ervan of het weghalen van een hele boom die je in de weg stond, dan heb je het niet helemaal begrepen. Niets is gewoon niks, dus ook niet een hinderlijk lichtpuntje of een vervelende streep op de muur of een sigarettenpeuk op de vloer of een platgetrapt stukje kauwgom op de straat.

Maar je mag je foto’s natuurlijk wel bewerken om ze er beter uit te laten zien.
Dat gaat dan om de technische correcties voor vertekening en chromatische fouten en als je dat nodig vindt het weghalen van de sporen van stofjes op de sensor. Daarnaast is het aanpassen van de belichting en de witbalans vanzelfsprekend toegestaan. En je mag ook het ene gedeelte van de foto anders bewerken dan de rest, wat in de verouderde donkere kamer technologie als doordrukken en tegenhouden door het leven gaat.

Maar een filter dat korrel toevoegt is een stap te ver, je voegt immers iets toe. Net als het totaal zwart maken van een gedeelte van de foto een manier is om iets uit de foto weg te halen, onzichtbaar maken is namelijk ook weghalen net als een deel van de foto onscherp maken dat is.

Je leest wel eens dat fotografen deze regels als beperkingen ervaren, maar mij ontgaat dat. Het heel speciale aan fotografie, in elk geval aan journalistieke fotografie, is nu eenmaal dat je te maken hebt met de werkelijkheid voor je. En die is altijd verrassender dan je eigen fantasie. Wanneer je dingen gaat weghalen dwing je die werkelijkheid in het beperkende keurslijf van je eigen fantasie. Voor toevoegen geldt denk ik hetzelfde. Het is juist de chaos die je als fotojournalist aantreft en vastlegt die deze vorm van fotografie het spannendste soort fotografie maakt dat er is.

De spanning waar je dan in zit is natuurlijk dat je toch ‘mooie’ foto’s wilt afleveren. Maar mooi is wel heel erg een kwestie van smaak. Dat iemand de schoon en glad gepoetste huid van bekende mensen mooier vindt dan echt vel met alle onvolkomenheden ontgaat mij. En vaak vind ik een foto waar het één en ander een beetje in de weg staat of ligt ook mooier, in elk geval interessanter. Het is een kwestie van de chaos om ons heen leren accepteren en waarderen.

Voorbeelden:
Het zal iedereen hopelijk duidelijk zijn dat het samenvoegen van foto-A en foto-B tot foto-A+B niet volgens de regels is, hoe eenvoudig het tegenwoordig ook is.

De brug, met weinig mensen er op, maar die mevrouw in de hoek kijkt wel mooi.
De brug, met weinig mensen er op, maar die mevrouw in de hoek kijkt wel mooi.
hier wel veel mensen op de brug, maar allemnaal van achteren gezien.
hier wel veel mensen op de brug, maar allemaal van achteren gezien.
Een montage voegt beide samen, er moet uiteraard ook een en ander worden weggesneden aan de randen omdat de foto's niet volledig overlappen, ze zijn zelfs vanaf een iets andere plek gemaakt. Samenvoegen gaat door de beide opnames in Photoshop op elkaar te passen en daarna te bepalen welke stukken je van welke foto wilt zien.
Een montage voegt beide samen, er moet uiteraard ook een en ander worden weggesneden aan de randen omdat de foto’s niet volledig overlappen, ze zijn zelfs vanaf een iets andere plek gemaakt.
Samenvoegen gaat door de beide opnames in Photoshop op elkaar te passen en daarna te bepalen welke stukken je van welke foto wilt zien.

Dat het weghalen van het draadje bij het kastje niet mag en bovendien te ontdekken valt omdat de schaduw er nog is wel duidelijk hoop ik. Maar ook de tweede bewerkte versie waar je wel goed voor moet kijken is niet in overeenstemming met de regels.

De originele foto
De originele foto
Hier is het draadje weggeshopped
Hier is het draadje weg geshopped
Bij deze foto is de bewerking minimaal. Een aantal kleine vlekjes zijn weggehaald. Dit is echter nog steeds niet toegestaan.
Bij deze foto is de bewerking minimaal. Een aantal kleine vlekjes zijn weggehaald. Dit is echter nog steeds niet toegestaan.

Eduard de Kam adviseert de jury over de gedane aanpassingen aan de foto’s die voor de Canon Zilveren Camera zijn ingezonden. Wanneer de jury vindt dat die aanpassingen in strijd zijn met de regels worden de foto’s uit de wedstrijd genomen.