Extra toelichting auteursrecht

Er is de afgelopen dagen enige onduidelijkheid ontstaan over de term ‘openbaar archief’ waarin de foto’s van inzenders opgenomen gaan worden.
Het is geenszins onze bedoeling dat archief dusdanig openbaar te maken dat derden daar toegang toe zouden hebben of dat wij daar zonder tussenkomst van rechthebbende uit zouden kunnen gaan verkopen. Wij willen de foto’s die genomineerd zijn bewaren om in de toekomst duidelijker dan nu te hebben wie wanneer met welke foto’s heeft gewonnen. Dat is nu niet mogelijk. Foto’s die vanuit dat archief in de toekomst in het kader van de Canon Zilveren Camera opnieuw worden gebruikt zullen met een watermerk worden gepubliceerd. De stichting de Zilveren Camera zal zich altijd tot het uiterste inspannen het auteursrecht te bewaken.