Contact

Stichting de Zilveren Camera

Bestuur

Marcel Molle – Voorzitter
Jacques van Rooijen – Penningmeester
Eric Brinkhorst – algemeen bestuurslid
Deen van Meer – algemeen bestuurslid
Karin Krijgsman – algemeen bestuurslid

Projectleider Canon Zilveren Camera

Pascale Wielenga


Canon Zilveren Camera
Middenweg 105-107
1098 AH Amsterdam
The Netherlands

+31 (0) 20 511 08 99
e  wedstrijd@zilverencamera.nl
w  www.zilverencamera.nl

Canon Zilveren Camera