Missie

Stichting de Zilveren Camera heeft als taak de kwaliteit van de fotojournalistiek in Nederland te verhogen, een opdracht die stamt van de oprichters in 1949. Het huidige bestuur koestert die gedachte tot op de dag van vandaag.

Wedstrijd
Het belangrijkste instrument voor de stichting is de jaarlijkse wedstrijd om de Canon Zilveren Camera: de beste nieuwsfoto, omringd door prijswinnaars uit verschillende categorieën. De website, de tentoonstellingen en het jaarboek zijn de belangrijkste uitingen van de Canon Zilveren Camera. Het gaat niet alleen om een onderlinge wedstrijd: stichting de Zilveren Camera wil ook de verworvenheden van de fotojournalistiek tonen aan een groot publiek.

Ontwikkelingen
De organisatie volgt de inhoudelijke en economische ontwikkelingen in de (foto-)journalistiek op de voet en draagt er zorg voor dat de wedstrijd bijdetijds blijft. Mede om die redenen organiseert stichting de Zilveren Camera ook de Prijs voor Storytelling (ter stimulering van het gebruik van multimedia door fotografen), ook al worden hierbij soms de grenzen van fotojournalistiek overschreden.

Kennis
Bij tijd en wijle organiseert de Zilveren Camera seminars en andere educatieve activiteiten, liefst met partners. Doel is kennisvergroting onder fotografen en stimuleren van de fotojournalistiek.