Stichting De Zilveren Camera voegt de categorie ‘Natuur en Wetenschap’ toe aan de jaarlijkse fotografiewedstrijd. Fotografen worden uitgenodigd enkele beelden of series in te sturen die de natuur, de menselijke invloed hierop en/of de hieruit voortvloeiende wetenschappelijke zoektocht in beeld brengen. De Zilveren Camera wil met de introductie van deze categorie kwalitatieve fotojournalistiek omtrent deze onderwerpen stimuleren. De jury bestaat uit Arnold van Bruggen (voorzitter), Jasper Doest en Rosanne Kropman. 

Natuur en Milieu (-2016)
Jasper Doest sleepte in 2016 de eerste prijs voor de Zilveren Camera categorie ‘Natuur en Milieu’ in de wacht. De categorie werd hierna opgeheven wegens het ontbreken van een fotojournalistiek karakter bij de meeste inzendingen. Vanwege de urgentie van het tonen en verspreiden van verhalen over klimaatproblematiek en -wetenschap, en het toenemende journalistieke karakter van fotografieprojecten over dergelijke onderwerpen, is deze dit jaar onder de noemer ‘Natuur en Wetenschap’ weer toegevoegd.

Natuur en Wetenschap (2020-)

Natuur en wetenschap zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en sluiten aan bij grote thema’s van onze tijd. Denk aan alomtegenwoordige onderwerpen als klimaatverandering of Covid-19, waarbij de handel in bosvlees leidde tot een globale pandemie en een wereldwijde zoektocht naar een vaccin. Door de mondiale schaal en de vaak lange tijdspanne waarin deze processen zichtbaar worden zijn dit thema’s die een lange adem en veel onderzoek vereisen.

Arnold van Bruggen – Juryvoorzitter ‘Natuur en Wetenschap’

Arnold van Bruggen is mede-eigenaar van Prospektor, een journalistiek en documentair productiebedrijf. Prospektor onderscheidde zich met langlopende, transmediale projecten als The Sochi Project, Love Radio Rwanda en Shadow Game. De afgelopen twee jaar zat Arnold in de Zilveren Camera jury voor de categorie ‘Documentaire Internationaal’ en organiseerde hij de Zilveren Camera tentoonstelling met bijbehorende workshops en lezingen in zijn woonplaats Den Hoorn, Texel. 

“We leven in een tijd waarin wetenschap een extreem belangrijke rol speelt in het publieke debat. Tegelijkertijd wordt de wetenschap, meer dan we de afgelopen eeuw gewend zijn, aangevallen, omstreden verklaard of ontkend”, legt van Bruggen uit. “Het is belangrijk dat wetenschappers en hun onderzoek veel ruimte krijgen in de journalistiek. Met deze nieuwe Zilveren Camera categorie kunnen we de verhalen die gemaakt worden uitlichten en belonen, maar hopelijk ook fotografen stimuleren om deze wereld meer in te duiken en bloot te leggen.”

Jasper Doest – Jurylid ‘Natuur en Wetenschap’

Jasper Doest is een Nederlandse fotograaf die door middel van visuele verhalen de relatie tussen mens en natuur onderzoekt. Door zijn studie Ecologie weet Doest als geen ander dat het menselijk leven afhangt van alles wat onze planeet te bieden heeft, maar hij erkent de onhoudbare aard van de huidige consumptiepatronen. Doest heeft gepubliceerd in internationale tijdschriften zoals National Geographic Magazine en ontving talloze prijzen, waaronder World Press Photo.

Ik fotografeer om iets toe te kunnen voegen aan een conversatie, nuance te kunnen brengen in een anderzijds gepolariseerd debat, kleur te brengen in een wereld die soms zwart-wit tegenover elkaar staat. We zitten soms zo vastgeroest in een bepaalde visie, dat het helpt wanneer iemand er een ander licht op schijnt. Zeker in een tijd als deze wordt het steeds duidelijker dat milieuvraagstukken een steeds belangrijker deel uitmaken van de samenleving”, aldus Jasper Doest. 

Rosanne Kropman – Jurylid ‘Natuur en Wetenschap’
Rosanne Kropman is journalist en schrijft regelmatig over natuur- en milieuthema’s voor De Volkskrant, Trouw, Follow The Money en De Correspondent. Ze werkt als docent bij NVJ Academy en werkte eerder voor The New York Times, NPR, Die Zeit, Deutsche Welle, De Morgen, Het Parool, NRC en NPO Focus. Ze schrijft in 2020 een boek over Sobibor.