CATEGORIEËN

De Canon Zilveren Camera kent een groot aantal categorieën, zowel voor enkele foto’s als voor series. Je kan je foto(‘s) maar voor 1 categorie inzenden. Dankzij onze samenwerking met NSP wordt de categorie ‘Sport Enkel’ dit jaar de NSP/ Zilveren Camera Sportfoto van het Jaar.

Nieuws internationaal (enkel en serie)
Foto’s en series die verslagleggen van gebeurtenissen in het afgelopen jaar in het buitenland die zowel internationaal als nationaal nieuwswaardig waren

Nieuws nationaal (enkel en serie)
Enkele foto’s en series die verslagleggen van gebeurtenissen in het afgelopen jaar in het binnenland die nationaal nieuwswaardig waren

Nieuws regio (enkel en serie)
Enkele foto’s en series die verslagleggen van gebeurtenissen in het afgelopen jaar in het binnenland die regionaal nieuwswaardig waren

Documentair nationaal, serie
Verhalende fotografie functionerend als zelfstandige reportage, over belangwekkende binnenlandse gebeurtenissen, situaties of omstandigheden, al dan niet met actuele nieuwswaarde.

Documentair internationaal, serie
Verhalende fotografie, functionerend als zelfstandige reportage over belangwekkende buitenlandse gebeurtenissen, situaties of omstandigheden al dan niet met actuele nieuwswaarde.

Personen in het nieuws (enkel en serie)
Enkele foto’s en series over personen die figureerden in gebeurtenissen in het afgelopen jaar in binnen- en buitenland die nieuwswaardig waren

Politiek (enkel en serie)
Enkele foto’s en series die verslagleggen van gebeurtenissen, situaties of omstandigheden binnen de Nederlandse politiek van het afgelopen jaar.

Sport (serie)
Series die verslagleggen van alle voor Nederland relevante vormen van sportbeoefening; zowel achtergrondverhalen als beelden met een actuele nieuwswaarde in het afgelopen jaar.

NSP/ Zilveren Camera Sportfoto van het Jaar (enkel)
Enkele foto’s die verslaggen van alle voor Nederland relevante vormen van sportbeoefening; zowel achtergrondverhalen als beelden met een actuele nieuwswaarde in het afgelopen jaar.

Kunst, Cultuur en Entertainment (enkel en serie)
Enkele foto’s en series die verslagleggen van voor Nederland relevante culturele uitingen, kunstuitvoeringen en -presentaties en van de wereld van entertainment, mode, media en lifestyle, relevant in het afgelopen jaar.

Canon Zilveren Camera
De foto of serie die in de ogen van de jury zowel fotografisch als in journalistiek opzicht het afgelopen jaar het best vertegenwoordigt.