De Zilveren Camera is de meest prestigieuze prijs voor fotojournalistiek en documentaire fotografie in Nederland. Stichting de Zilveren Camera organiseert jaarlijks de uitreiking van deze prijs met als doel de kwaliteit en vernieuwing in alle disciplines van de visuele journalistiek te stimuleren. De Stichting is ook betrokken bij de Prijs voor Storytelling en de Paul Peters Fotoprijs. Met al haar activiteiten benadrukt De Stichting het belang van fotojournalistiek voor een pluriforme, democratische en open samenleving.

Wie zoekt De Stichting?

De Stichting wordt aangestuurd door een onbezoldigd bestuur op vrijwillige basis. Het bestuur is verantwoordelijk voor de jurysamenstelling en de kwaliteit van de jurering van de Zilveren Camerawedstrijd. Daarnaast is het bestuur eindverantwoordelijk voor de instandhouding en doorontwikkeling van de Stichting. Voor de organisatie van de wedstrijd en jaarlijkse uitreiking wordt een tijdelijk productieteam samengesteld dat bestaat uit een producent, communicatiemedewerker en ICT-medewerker.

Het bestuur is op dit moment op zoek naar een nieuwe secretaris met affiniteit met fotografie in het algemeen en de fotojournalistiek in het bijzonder. De secretaris vormt samen met de voorzitter en penningmeester het dagelijks bestuur. Zij bereiden de agenda en bestuursvergaderingen voor en hun functies nemen een tijdsbeslag van circa twee dagen per maand in. In de maanden december en januari zal dit wat meer zijn, zeker vanwege de feestelijke viering van 75 jaar Zilveren Camera in 2024.

Als secretaris heb jij:

  • Relevante ervaring en kennis op het gebied van secretariële werkzaamheden en het begeleiden van een besturings- en besluitvormingsproces
  • Relevante juridische kennis
  • Talent voor en affiniteit met organisatie, structuur en archivering

Taken & verantwoordelijkheden:

  • Plannen en agenderen van en notuleren tijdens bestuursvergaderingen
  • Begeleiden en adviseren van bestuur in besluitvormingsprocessen
  • Bevorderen en bewaken ‘Good Governance’

Daarnaast herken je je in de volgende persoonlijke kenmerken:

  • Teamspeler
  • Communicatief en sociaal sterk
  • Flexibel, besluitvaardig en stressbestendig

Belangstellenden kunnen een sollicitatiebrief (CV + motivatie) sturen aan, of informatie inwinnen bij de voorzitter van het bestuur van Stichting de Zilveren Camera, Remco Dolstra (voorzitter@zilverencamera.nl)

Stichting De Zilveren Camera streeft ernaar in het personeelsbestand een afspiegeling te laten zien van de samenleving. Wij roepen kandidaten met een diverse achtergrond in de breedste zin van het woord dan ook op om te solliciteren op deze functie.