CONTACT STICHTING DE ZILVEREN CAMERA

BESTUUR

Marcel Molle, voorzitter
Jacques van Rooijen, penningmeester
Karin Krijgsman, secretaris
Eric Brinkhorst, algemeen bestuurslid
Deen van Meer, algemeen bestuurslid

e  wedstrijd@zilverencamera.nl
w  www.zilverencamera.nl