Prijs voor Storytelling

De Prijs voor Storytelling is hiervoor zes keer uitgereikt onder de titel Prijs voor de Vernieuwende Fotojournalistiek. Met deze zevende editie zet de Zilveren Camera een nieuwe koers voor deze prijs uit: we verruimen de inzendvoorwaarden om daarmee ruimte te scheppen voor nieuwe ontwikkelingen in de fotojournalistiek en documentaire fotografie.

De winnaar is bij voorkeur een pionier; iemand die verhaal, vorm en techniek het sterkst combineert. En daarmee nieuwe wegen voor het vertellen van maatschappelijk relevante verhalen met fotografie opent, zowel in vorm als publieksbereik.

De wedstrijd staat open voor Nederlandse beroepsfotografen en fotografiestudenten en voor buitenlandse beroepsfotografen en fotografiestudenten die in Nederland wonen en werken, of studeren. Ook beroepsfotografen die niet zijn aangesloten bij een beroepsvereniging kunnen deelnemen. Er geldt geen leeftijdsgrens.

Prijs

De winnaar ontvangt een geldprijs van 2.500 euro.

Winnaars 2017

Eerste prijs: Sanne De Wilde – The island of the colorblind
Tweede prijs: Eline Benjaminsen – Where the money is made
Derde prijs: Martijn van de Griendt – Maria, I need your lovin’

Nominaties en winnaar

Het ingezonden werk van de drie nominaties wordt (deels) tentoongesteld, opgenomen in het Canon Zilveren Camera boek en getoond op de website van de Zilveren Camera.

Specificaties 2017

 • Een inzending kan bestaan uit een een trans-, cross- of multimediaproductie alsmede uit een boek, website, app of tentoonstelling.
 • Multimedia kan alleen ingezonden worden als link naar een afspeelbaar bestand op YouTube/Vimeo (eventueel te beveiligen met een wachtwoord; vermeld dit op het inschrijfformulier).
 • Voor inzenden van een app voor bijvoorbeeld tablets en/of telefoons dient een url naar een (bij voorkeur gratis versie) in een appstore te worden opgegeven.
 • Van eventuele tentoonstellingen kan een adequaat verslag in woord en beeld worden ingezonden.

Algemeen 2017

 • Inzending van werk voor deze wedstrijd houdt automatisch acceptatie van deze wedstrijdvoorwaarden in.
 • Het is mogelijk om werk in te zenden dat door meerdere makers is gerealiseerd. Er wordt echter slechts met één contactpersoon gecommuniceerd (opgegeven bij het uploaden). Voorts wordt slechts één prijs per winnende inzending uitgereikt.
 • De deelnemer heeft het copyright op het ingezonden werk of heeft toestemming van copyrighthouder deel te nemen.
 • Inzenden kan alleen digitaal via De Zilveren Camera website van 1 december 2017 tot en 3 januari 2018: hierna is inzenden niet meer mogelijk.
 • Indien met het ingezonden werk op welke manier dan ook inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten, portretrechten of andersoortige rechten van derden, dan is de deelnemer daarvoor geheel verantwoordelijk en vrijwaart de deelnemer Stichting De Zilveren Camera voor claims in dit verband.
 • De fotograaf blijft te allen tijde het auteursrecht over zijn ingezonden werk behouden maar de winnaar en de nummers 2 en 3 geven de Stichting De Zilveren Camera het ongelimiteerde, niet-exclusieve recht gebruik te maken van het werk in de media, waaronder social media, online en gedrukt, in verband met de wedstrijd, de tentoonstelling, het boek, het (openbare) archief en alle promotionele en onderwijs activiteiten die onder toezicht van de Stichting De Zilveren Camera plaatsvinden, zonder enige aanspraak op een geldelijke vergoeding. De Stichting De Zilveren Camera zet zich in voor een correcte naamsvermelding van de fotograaf.
 • Het bestuur van Stichting De Zilveren Camera is gemachtigd inzendingen te weigeren die niet aan de door haar gestelde eisen voldoen en heeft in alle gevallen een doorslaggevende stem.
 • Beslissingen van de jury zijn bindend: er is geen beroep mogelijk.
 • Alle gevallen waarin deze Wedstrijdvoorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
 • Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze inzendvoorwaarden, zal uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter Amsterdam.
 • Iedere prijswinnende inzender stelt het originele materiaal ter beschikking voor het samenstellen van boek, tentoonstelling, website, digitale publicaties (of anderszins) van de Stichting De Zilveren Camera.
 • Het is niet toegestaan om winnend beeldmateriaal terug te trekken voor publicatie in het Canon Zilveren Camera boek, de tentoonstelling, de website, digitale publicaties of anderszins.

Meedoen

 • Het werk moet in 2017 zijn afgerond. Werken die eerder genomineerd / bekroond zijn (bij de Zilveren Camera / Prijs voor Vernieuwende Fotojournalistiek) zijn uitgesloten van deelname, en worden bij constatering gediskwalificeerd.
 • Je geeft toestemming aan Stichting De Zilveren Camera om bijschriften en series in te korten en/of aan te passen voor publicatie middels boek, tentoonstelling, website, digitale publicaties of anderszins. Winnende werken zullen op de website en in digitale presentaties niet worden ingekort.