Winnaar Canon Zilveren Camera, 1e prijs documentair internationaal (serie)
Winnaar Zilveren Camera Publieksprijs

Sinking cities Jakarta

Jakarta zinkt in rap tempo tussen de 10-25 centimeter per jaar. Wanneer niets wordt gedaan zal de stad over 20-3- jaar voor een derde permanent onder water staan. Veel water gerelateerde problemen worden toegeschreven aan klimaatverandering en de verwachte zeespiegelstijging die daarmee samenhangt. Bodemdaling is een veel onbekender fenomeen, in veel kust en deltastenden zal de absolute zeespiegelstijging tot een factor 10 overschrijden.

Jakarta vertrouwd op een oude zeewering om de stad te beschermen tegen zee. Echter door bodemdaling zinkt deze muur snel weg in de grond en biedt nu al weinig bescherming tegen het hoogtij of storm.

Zware regenval en een hoge rivierwater stand dragen bij aan de problemen: de zee is niet meer het laagste punt, het water kan nergens meer heen. Jakarta is veranderd in een omgekeerd aquarium.

 

 

DE FOTOGRAAF

Cynthia Boll