2e prijs Paul Peters Fotoprijs 2018

Vrij zijn

Een serie voor de eigen rubriek ‘Vrij’ van NRC Handelsblad. Hoe breekt de Nederlander uit de sleur van het dagelijkse leven van deze tijd? Interessant genoeg graag in groepsverband en buiten. Nederlanders lijken echte kuddedieren en gaan erg makkelijk op in een groep. Het is dan ook niet gek dat het Nederland een ontzettende grote hoeveelheid clubs en verenigingen telt. Binnen Europa kent Nederland in 2018 het hoogste percentage van mensen in beweging (88% tegenover een gemiddelde van 44% in Europa). Ook zijn er nergens in Europa zoveel mensen lid van een vereniging.

DE FOTOGRAAF

Peter de Krom