3e Prijs Natuur en Wetenschap enkel – David Hup – Nieuwsgierige bezoekers

3e Prijs Natuur en Wetenschap enkel – David Hup – Nieuwsgierige bezoekers

Een berenwelp kijkt in de camera met de moeder op de achtergrond terwijl ze in de stad op zoek zijn naar eten. Door de coronacrisis zijn campings gesloten waar de beren voorheen veel voedsel vonden. Hierdoor is het aantal beren in stedelijke omgevingen explosief toegenomen evenals het aantal gevaarlijke ontmoetingen tussen mens en beer. Roemenië, 17 augustus 2020.

FOTOGRAAF
DAVID HUP