Regels met betrekking tot beeldbewerking

 • Elke foto is het resultaat van één enkele aaneengesloten belichting.
 • Geoorloofde bewerkingen om vanuit de opname een goed uitziende foto te krijgen zijn:
  • Toepassen van lenscorrecties waaronder kleurfoutjes en vertekening.
  • Aanpassen van witbalans, contrast, helderheid en kleurverzadiging, ook bij gedeeltes van de foto.
  • Retoucheren van vlekjes die het resultaat zijn van stof op de sensor.
  • Maken van een rechthoekige uitsnede/crop, een foto onthoeken/rechtzetten.
 • Het is niet toegestaan om onderdelen, hoe klein ook, uit de foto te verwijderen, toe te voegen of te verbergen, met welk gereedschap dan ook (klonen/stempelen, werken met reparatiepenseel, vervormen, schilderen en tekenen).

Controle Beeldbewerking

Ter controle op ongeoorloofde aanpassingen vraagt de wedstrijdorganisatie alle originele bestanden van de ingezonden foto’s op:

 • Indien beschikbaar: de originele RAW-bestanden;
 • Bij het werken in JPEG dienen de drie opnames vóór en drie opnames ná de ingezonden;
 • Bij analoge opnames dient een scan op dezelfde resolutie van het originele negatief te worden aangeleverd. Stel de scanner in op ‘positief’, zo krijg je een negatief digitaal beeld.
 • Het niet (kunnen) leveren van de gevraagde originelen kan leiden tot diskwalificatie.
 • Ongeoorloofde beeldbewerking kan leiden tot diskwalificatie. Deze beslissing wordt genomen door het bestuur van Stichting De Zilveren Camera.