Regels met betrekking tot beeldbewerking

● Elke foto is het resultaat van één enkele aaneengesloten belichting.
● Geoorloofde bewerkingen zijn:
   ○ Lenscorrecties waaronder kleurfoutjes en vertekening;
   ○ Aanpassing van witbalans, contrast, helderheid en kleurverzadiging (saturatie) van het beeld of gedeeltes hiervan;
   ○ Retoucheren van vlekjes veroorzaakt door stof op de sensor;
   ○ Rechthoekige uitsnedes (crops) of het onthoeken/rechtzetten van een beeld
● Het is niet toegestaan om onderdelen, hoe klein ook, uit een beeld te verwijderen, toe te voegen of te verbergen, op welke manier dan ook (klonen/stempelen, werken met reparatiepenseel, vervormen, schilderen en tekenen of anderszins).

Controle Beeldbewerking

Ter controle op ongeoorloofde aanpassingen vraagt de wedstrijdorganisatie alle originele bestanden van de ingezonden foto’s op, te weten:
● de originele RAW-bestanden, indien beschikbaar;
● bij het werken in JPEG: de drie opnames vóór en de drie opnames ná het ingezonden beeld;
● bij analoge opnames: een scan op dezelfde resolutie als het originele negatief. (NB: door de scanner in te stellen op ‘positief’, krijg je een negatief digitaal beeld)

Het niet (tijdig) aanleveren van de gevraagde originelen of de contstatering van ongeoorloofde beeldbewerking kunnen leiden tot uitsluiting van de wedstrijd. Een dergelijke beslissing wordt genomen door het bestuur van Stichting De Zilveren Camera.