PAUL PETERS FOTOPRIJS

Fotografen die deelnemen aan de Zilveren Camera kunnen op het moment van inschrijven aangeven mee te doen aan de Paul Peters Fotoprijs voor sociaal geëngageerde fotografie. Paul Peters was een geëngageerd fotograaf die overleed in 2017. Met deze prijs houden we zijn naam in ere die tot stand kwam op initiatief van de Socialistische Partij. Sociaal geëngageerde fotografie stelt – door onderwerpkeuze, vorm, werking of intentie – scherp op maatschappelijke betrokkenheid, de strijd tegen onrecht en hoopvolle oplossingen van maatschappelijke problemen in brede zin.

Voor de Paul Peters Fotoprijs komen binnenlandse series en reportages van minimaal vijf foto’s in aanmerking, vergezeld van een toelichting van maximaal 500 woorden. Bij het inzenden van het werk via de inzendmodule dienen deelnemers aan te geven of zij naar deze prijs te willen meedingen.