De Prijs voor Storytelling beloont jaarlijks projecten die maatschappelijk relevante verhalen vertellen en daarin het experiment aangaan in zowel de verbeelding als de vorm. Fotografie vormt de basis van de projecten die in aanmerking komen voor deze prijs, en bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van multidisciplinaire kruisbestuiving. Het verhaal is onderscheidend door de inzet van innovatieve technieken en beeldconcepten.

We zoeken naar maatschappelijk relevante verhalen waar in het uitgangspunt én in het eindresultaat de nadruk ligt op de kracht van de verbeelding. Het mag gaan om een meerjarig project, maar het moet wel afgerond zijn in 2019.

Van jong tot oud, van student tot professional, van een op bariet gedrukte reportage gemaakt met een pinhole camera tot een interactieve online productie gefilmd met een Snapchatbril. Elk project dat onderscheidend is in de breedste zin van het woord, komt in aanmerking voor deze prijs.

De wedstrijd staat open voor Nederlandse beroepsfotografen en fotografie studenten en voor buitenlandse fotografen die in Nederland wonen en werken. Projecten waarbij samengewerkt wordt tussen meerdere makers en/of disciplines worden van harte aangemoedigd om in te zenden, daarbij is het van belang dat de fotograaf de inzender is; we communiceren slechts met één contactpersoon.

Prijs
De winnaar ontvangt een geldprijs van 5.000 euro.

Nominaties en winnaar
Uit het ingezonden werk kiest de jury drie nominaties en één winnaar. Het ingezonden werk van de drie genomineerden wordt (deels) tentoongesteld in Museum Hilversum, opgenomen in het Canon Zilveren Camera boek en getoond op de website van de Zilveren Camera. De prijsuitreiking is op 1 februari 2020.

Hoe inzenden
Een inzending kan bestaan uit een een trans-, cross- of multimediaproductie alsmede uit een boek, website, app of tentoonstelling.
Multimedia kan alleen ingezonden worden als link naar een afspeelbaar bestand op YouTube/Vimeo (eventueel te beveiligen met een wachtwoord; vermeld dit op het inschrijfformulier).
Voor inzenden van een app op bijvoorbeeld tablets en/of telefoons dient een url naar een (bij voorkeur gratis versie) in een appstore te worden opgegeven. Van eventuele tentoonstellingen is een adequaat verslag in woord en beeld noodzakelijk om mee te kunnen wegen bij het jureren.

Fysieke objecten zoals boeken en VR-installaties kunnen worden verzonden naar Museum Hilversum, Kerkbrink 6, 1211 BX, t.a.v. De Zilveren Camera, Olga Victorie. Graag voor verzenden voor de details contact opnemen met Olga Victorie via storytelling@zilverencamera.nl. Na de prijsuitreiking kan het werk weer worden opgehaald.

Algemeen
Inzending van werk voor deze wedstrijd houdt automatisch acceptatie van deze wedstrijdvoorwaarden in.

Het is mogelijk om werk in te zenden dat door meerdere makers is gerealiseerd. Het is van belang dat de fotograaf de inzender is, en dat de andere makers op de hoogte zijn van de inzending. We communiceren slechts met één contactpersoon (opgegeven bij het uploaden). Voorts wordt slechts één prijs per winnende inzending uitgereikt.
De deelnemer heeft het copyright op het ingezonden werk of heeft toestemming van alle copyrighthouders deel te nemen. Inzenden kan alleen digitaal via de website van De Zilveren Camera tussen 1 december 2019 en 2 januari 2020. Hierna is inzenden niet meer mogelijk.

Indien met het ingezonden werk op welke manier dan ook inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten, portretrechten of andersoortige rechten van derden, dan is de deelnemer daarvoor geheel verantwoordelijk en vrijwaart de deelnemer Stichting De Zilveren Camera voor claims in dit verband.

De fotograaf blijft te allen tijde het auteursrecht over zijn ingezonden werk behouden maar de winnaar en de nummers 2 en 3 geven de Stichting De Zilveren Camera het ongelimiteerde, niet-exclusieve recht gebruik te maken van het werk in de media, waaronder social media, online en gedrukt, in verband met de wedstrijd, de tentoonstelling, het boek, het (openbare) archief en alle promotionele en onderwijs activiteiten die onder toezicht van de Stichting De Zilveren Camera plaatsvinden, zonder enige aanspraak op een geldelijke vergoeding. De Stichting De Zilveren Camera zet zich in voor een correcte naamsvermelding van de fotograaf. Stichting de Zilveren Camera stelt geen foto’s ter beschikking aan derden dan na toestemming van de fotograaf/rechthebbende(n).

Van alle genomineerden en winnaars wordt verwacht dat ze zich inzetten tot promotie van de Zilveren Camera, door zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij de uitreiking, opening en andere aan de prijs gerelateerde events, medewerking te verlenen aan lezingen, rondleidingen en interviews dit alles binnen redelijkheid, onkosten worden vergoed na goedkeuring door Stichting de Zilveren Camera.

Het bestuur van Stichting De Zilveren Camera is gemachtigd inzendingen te weigeren die niet aan de door haar gestelde eisen voldoen en heeft in alle gevallen een doorslaggevende stem. Beslissingen van de jury zijn bindend: er is geen beroep mogelijk. Hoewel we de teleurstelling kunnen begrijpen als je werk niet genomineerd wordt, kunnen we helaas geen persoonlijke toelichting geven op beslissingen van de jury. Alle gevallen waarin deze inzendvoorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze inzendvoorwaarden, zal uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter Amsterdam.

Iedere prijswinnende inzender stelt het originele materiaal ter beschikking voor het samenstellen van boek, tentoonstelling, website, digitale publicaties (of anderszins) van de Stichting De Zilveren Camera. Het is niet toegestaan om winnend beeldmateriaal terug te trekken voor publicatie in het Canon Zilveren Camera boek, de tentoonstelling, de website, digitale publicaties of anderszins.

Meedoen
Het werk moet in 2019 zijn afgerond. Werken die eerder ingezonden, genomineerd / bekroond zijn (bij de Zilveren Camera / Prijs voor Vernieuwende Fotojournalistiek / Prijs voor Storytelling) zijn uitgesloten van deelname, en worden bij constatering gediskwalificeerd.
Je geeft toestemming aan Stichting De Zilveren Camera om bijschriften en series in te korten en/of aan te passen voor publicatie middels boek, tentoonstelling, website, digitale publicaties of anderszins. Winnende werken zullen op de website en in digitale presentaties niet worden ingekort.