Prijs voor vernieuwende fotojournalistiek

Inzenden voor de Prijs voor vernieuwende fotojournalistiek 2016 kan weer vanaf 1 december 2016.

Prijs voor vernieuwende fotojournalistiek
De Prijs voor vernieuwende fotojournalistiek beloont het fotografieproject dat met inzet van vernieuwende vormen en technieken een verhaal verbeeldt en overbrengt; zo nodig middels verschillende (verbonden) media en platforms (boek, website et cetera).
Het project moet in 2016 zijn voltooid. 

Met deze prijs die voor de zesde keer wordt uitgereikt, wil het bestuur van de Zilveren Camera vernieuwende vertelvormen binnen de fotografie en in het bijzonder binnen de documentairefotografie, aanmoedigen en belonen. De winnaar is bij voorkeur een pionier; iemand die verhaal, vorm en techniek het sterkst combineert. En daarmee nieuwe wegen voor de fotojournalistiek opent, zowel in vorm als publieksbereik. 

Projecten die kunnen worden ingezonden 

 • een multimediaproductie getoond op internet of in een fysieke ruimte die door een combinatie van stilstaand en bewegend beeld, aangevuld met geluid en grafische laag, een (lineair) verhaal vertelt.
 • een webdocumentaire of i-doc (interactieve documentaire): een website waarin door middel van interactieve technieken en vertelvormen een eigen omgeving wordt gecreëerd waarbinnen het verhaal door de bezoeker kan worden beleefd.
 • een app voor tablets of telefoons waarin het verhaal van het project op interactieve wijze wordt ervaren.
 • een tentoonstelling die de bezoeker uitnodigt het verhaal tot zich te nemen.
 • een project dat trans- of crossmediaal is. Het project maakt gebruik van verschillende
  platforms en diverse media die met elkaar het verhaal vertellen. Elk afzonderlijk platform wordt betekenisvol benut. Het geheel levert daarbij meer op, dan de losse som der delen.
  Onder platforms wordt verstaan: het internet, apps, boek, tentoonstelling, publicaties in kranten en tijdschriften.
  Onder media wordt verstaan: fotografie en film/video, teksten, animatie, grafische vormgeving, geluid. 

De wedstrijd staat open voor Nederlandse beroepsfotografen en fotografiestudenten en voor buitenlandse fotografen en fotografiestudenten die in Nederland wonen en werken. Ook beroepsfotografen die niet zijn aangesloten bij een beroepsvereniging kunnen deelnemen. Er geldt geen leeftijdsgrens.

Prijs
De winnaar ontvangt een geldprijs van 2.500 euro. 

Nominaties en winnaar

Het ingezonden werk van de drie nominaties wordt (deels) tentoongesteld, opgenomen in het Canon Zilveren Camera boek en getoond op de website van de Canon Zilveren Camera. 

Wat kan je inzenden

 • een inzending kan bestaan uit een een trans-, cross- of multimediaproductie alsmede uit een boek, website, app of tentoonstelling.
 • multimedia kan alleen ingezonden worden als link naar een afspeelbaar bestand op YouTube/Vimeo (eventueel te beveiligen met een wachtwoord; vermeld dit op het inschrijfformulier).
 • voor inzenden van een app voor bijvoorbeeld tablets en/of telefoons dient een url naar een (gratis versie) in een appstore te worden opgegeven.
 • van eventuele tentoonstellingen kan een adequaat verslag in woord en beeld worden ingezonden.
 • boeken en ander drukwerk (publicaties) kunnen slechts als ondersteuning van de multimedia worden opgestuurd. Wie dat wil moet ofwel de url van een online toegankelijke en complete doorbladerversie inzenden, ofwel een pdf van het boek inzenden.
  Tevens moet de inzender één inkijkexemplaar van het boek per post opsturen (deze wordt niet geretourneerd). Boeken (en ander drukwerk) moeten uiterlijk 31 december 2016 binnen zijn bij:
  Zilveren Camera
  Middenweg 105-107
  1098 AH Amsterdam   

 


 

Eerdere winnaars en genomineerde projecten

Winnaar 2015 – The Island of all Together
 (fotografie, een documentaire en een website met fragmenten en achtergronden)

Winnaar 2014 – Love Radio (interactieve website en tentoonstelling)
Refugee Republic (interactieve online documentaire) 

Winnaar 2013 – The Sochi Project: an Atlas of War and Tourism in the Caucasus (boek, tentoonstelling, website, video, vele artikelen en andere publicaties)
FAS-kinderen (boek, tentoonstelling, website, multimediapresentatie, participatie- en maatjesproject, informatiemateriaal en mediacampagne) 
Vía PanAm (installatie en boek) 

Winnaar 2012 – Poppy, Trails of Afghan Heroin (boek en multimediale tentoonstelling)
Offside, Football in Exile (boek en tentoonstelling)
Vía PanAm (weblog, radio, gedrukte pers en app) 

Winnaar 2011 – Nomads Life (boek, tentoonstelling, website en video)
Exodus (multimediaproductie)
Afrikaner Bloed (filmreportage) 

Winnaar 2010 – The Sochi Project: on the other side of the mountains (krant)
Resilience (boek, tentoonstelling en video)
Detroit: een stad in verval (audioslideshow)