Winnaar ZC 2017
1e prijs documentair nationaal (serie)

Kwetsbare Liefde

Toen de fotograaf Alda in 2015 leerde kennen, was ze al bijna acht jaar aan het dementeren. Als hij kwam, knuffelde ze hem, en ging dan haar eigen weg. De dagen met echtgenoot Kim aan de rand van de vijver van hun sprookjesachtige tuin in Zuid-Limburg waren haar beste dagen. In 2017 reageerde Alda niet meer als de fotograaf binnenkwam en nam waarschijnlijk niets meer waar. Kim wilde zijn vrouw niet ‘in zo’n instituut’ en verzorgde haar thuis.

Juryrapport

Het jaar 2017 kende veel heftige gebeurtenissen op politiek, sociaal-maatschappelijk en sportief vlak, ook in Nederland. Veel van deze gebeurtenissen zijn terug te vinden in de winnende beelden van de wedstrijd van dit jaar. Zonder dat de jury zich actief de vraag stelde of de belangrijkste evenementen wel vertegenwoordigd zouden zijn, is het afgelopen jaar in al zijn facetten terug te vinden in deze verzameling bijzondere beelden.

Deze winnende beelden getuigen van doorzettingsvermogen, journalistieke kunde en fotografisch talent bij de winnende fotografen van deze wedstrijd.

Binnen de jury ontstond gedurende de jurydag een discussie over hoe het afgelopen jaar weergegeven zou moeten worden in de winnaar van de belangrijkste prijs: de Canon Zilveren Camera, gedefinieerd als het beeld dat het afgelopen jaar zowel fotografisch als journalistiek het best vertegenwoordigt. Moest die winnaar excellent zijn op nieuwswaardig niveau? Of moest de winnaar een breder maatschappelijk thema weergeven? De twee standpunten bleken onder de aanwezige juryleden vrijwel in gelijke mate te zijn vertegenwoordigd.

Na een intense en lange discussie kwam de jury tot een finaal oordeel en werd de Canon Zilveren Camera toegekend aan de bijzondere en intieme serie van Chris Keulen, Kwetsbare Liefde, over een man, die samen met de thuiszorg, al jaren thuis in Limburg zorgt voor zijn al jaren dementerende vrouw. De jury eert daarmee de toewijding van de fotograaf bij het maken van dit verhaal en de fotografische kwaliteit ervan, zowel op beeldniveau als bij de samenstelling van de serie. Ook het maatschappelijk belang van dit verhaal wilde de jury bekronen: ouder worden en de daarbij horende lichamelijke en geestelijke aftakeling en de vrijheid keuzes te maken over hoe je je leven inricht, al dan niet ingegeven door het beeld dat je hebt van de zorg in een instelling. Het feit dat er juist afgelopen jaar een verhitte maatschappelijke discussie plaatsvond over ouderenzorg, maakt deze serie ook journalistiek zeer relevant.  

Marc Prüst

Voorzitter van de jury Canon Zilveren Camera 2017

Januari 2018

DE FOTOGRAAF

Chris Keulen