1e prijs personen in het nieuws (serie)

De Kinderen van de St. Maartenschool

Portrettenserie van leerlingen van de Sint Maartenschool in Ubbergen, een school voor zeer gespecialiseerd onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking en langdurig zieke kinderen. De noodlijdende school kreeg geen geld meer voor de zorg voor hun leerlingen, maar werd in juni 2017 – in ieder geval tijdelijk – gered door een externe financierder.

DE FOTOGRAAF

David van Dam