Bestuur Stichting De Zilveren Camera

Remco Dolstra, voorzitter
Werner Rauwerdink, penningmeester
Klaas Werkhorst, secretaris
Eric Brinkhorst, algemeen bestuurslid
Sanne Dijkgraaf, algemeen bestuurslid


Stichting De Zilveren Camera

Claudia Bergman, communicatie en PR-manager
Cees Hartman, wedstrijdtechniek


Raad van Advies

Johan Groeneveld, adjunct-hoofdredacteur ANP
Rimmer Mulder, oud-hoofdredacteur Leeuwarder Courant
Jan-Ton Prinsze, Senior Sales Director Canon Europe