Stichting De Zilveren Camera

Marcel Molle – directeur
Olga Victorie – producent

Bestuur Stichting De Zilveren Camera

Eva de Vos, voorzitter
Jacques van Rooijen, penningmeester
Werner Rauwerdink, secretaris
Eric Brinkhorst, algemeen bestuurslid
Daphne Channa Horn, algemeen bestuurslid
Klaas Werkhorst, algemeen bestuurslid

Raad van Advies

Lars Boering, directeur World Press Photo Foundation
Johan Groeneveld, adjunct-hoofdredacteur ANP
Rimmer Mulder, oud-hoofdredacteur Leeuwarder Courant
Jan-Ton Prinsze, Senior Sales Director Canon Europe