cdBestuur Stichting De Zilveren Camera

Eva de Vos, voorzitter
Jacques van Rooijen, penningmeester
Werner Rauwerdink, secretaris
Eric Brinkhorst, algemeen bestuurslid
Daphne Channa Horn, algemeen bestuurslid
Klaas Werkhorst, algemeen bestuurslid
Sanne Dijkgraaf, algemeen bestuurslid
Hanneke Propitius, algemeen bestuurslid


Stichting De Zilveren Camera

Nelly Voorhuis, zakelijk directeur
Claire Hoogakker, communicatie en PR-manager
Cees Hartman, wedstrijdtechniek


Raad van Advies

Johan Groeneveld, adjunct-hoofdredacteur ANP
Rimmer Mulder, oud-hoofdredacteur Leeuwarder Courant
Jan-Ton Prinsze, Senior Sales Director Canon Europe