MISSIE

De Zilveren Camera is maatgevend voor de Ne­derlandse fotojournalistiek en toont jaarlijks de stand van het vakgebied. Zij stimuleert kwaliteit en vernieuwing in alle disciplines van de visu­ele journalistiek. Tegelijkertijd wil de Zilveren Camera het belang van fotojournalistiek voor een pluriforme, democratische en open samen­leving benadrukken.
De Zilveren Camera wil een platform zijn om de fotojournalistiek in al haar facetten te stimuleren en de binding met fotojournalisten te vergroten. Gericht op jong en oud, op hard nieuws, op verdieping en vernieuwing. De Zilveren Camera wil alle vormen van fotojournalis­tiek omarmen, wil versnipperen noch uitsluiten, en de kwaliteit van de fotojournalistiek voortdurend verbeteren.